Mini Game phòng ở màu hồng


Mini Game Phòng ở màu hồng được trang bị các tiện nghi của Sharp đáng yêu quá.
Đố bạn tìm được 5 điểm khác biệt giữa hai bức hình này để trở thành 1 trong 10 người may mắn nhất của Sharp !
Thời gian tham gia mini game : hết ngày 09/04/2017
B1: Like STT
B2: Comment câu trả lời và Share về tường cùng hashtag #SharpHouse #CongNgheChoCuocSong
Link tham gia mini game : https://goo.gl/Kv0RSQ