Giới thiệu

BizGame là sàn game mini dành cho doanh nghiệp tích hợp trên web sẵn có, nhằm mục đích kích cầu kinh doanh. Giúp cho việc marketing online của Doanh nghiệp có thêm công cụ để thu thập thông tin khách hàng. Qua đó, việc kinh doanh của doanh nghiệp được sôi động và kích thích mạnh việc mua hàng, kết nối thân thiết giữa khách hàng và doanh nghiệp. Game trên sàn BizGame.vn dễ dàng tích hợp trên mọi ngôn ngữ lập trình website và kiểm soát thống kê người chơi game nhanh nhất.